Skip to content

Iedere school is wettelijk verplicht een schoolondersteuningsprofiel te maken. Dit profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als ouders vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het schoolondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden.

Ouderrapport 2022-2023 SOP

Back To Top