Skip to content

Lekker Fit op de Driemaster:

De Driemaster is een Lekker Fit school. Lekker Fit is een project van de Gemeente Rotterdam om overgewicht en bewegingsarmoede bij basisschoolleerlingen tegen te gaan. Dit houdt voor de Driemaster in dat er veel aandacht is voor bewegen en een gezonde levensstijl. De kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen elke week 3 keer week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. (Kinderen uit groep 4 en 5 krijgen twee keer bewegingsonderwijs en een keer zwemles.) Daarnaast kunnen de kinderen ook nog extra komen sporten na schooltijd. De vakleerkrachten bieden een gevarieerd sportaanbod aan waar de kinderen zich voor in kunnen schrijven. Verder wordt er geprobeerd om met zoveel mogelijk sporttoernooien mee te doen. Te lang stilzitten in de klas wordt zoveel mogelijk vermeden door tussendoor een Smartbreak te doen. Via een filmpje volgen de leerlingen een aantal minuten een korte workout, zodat ze weer fris verder kunnen.
De fitheid van de kinderen wordt bijgehouden door een fittest. In een apart Lekker Fit-rapport wordt bijgehouden hoe het met de motorische vaardigheden gaat en hoe de conditie is. Daarbij komt de school diëtiste elk jaar alle kinderen wegen en meten, zodat er goed bijgehouden kan worden hoe het met de fitheid van de kinderen gaat. Als er zorgen zijn, dan wordt dit met de ouders besproken.
Gezond eten en drinken zijn belangrijk op school. In de kleine pauze wordt er alleen groente of fruit gegeten. Daarbij wordt het drinken van water in de klas en tijdens de gymles gestimuleerd. Gezonde traktaties worden aangemoedigd en voor de ongezondere traktaties geldt: Eén is genoeg en klein is oké!

Gym! Het leukste vak op school!

Glenn Vertongen, Erwin Zeestraten en Linda Koot zijn de vakleerkrachten bewegingsonderwijs op de Driemaster. ‘Met alle drie een andere achtergrond kunnen we goed gebruik maken van elkaars expertise! We denken samen na over de invulling van het vakwerkplan, want met drie keer per week gym kunnen we heel veel leuke dingen doen. Ook hebben we een budget om clinics te verzorgen, zodat er soms hele bijzondere gymlessen gegeven worden. Op de Driemaster is het niet alleen gymlessen geven, maar we willen ook zorgen dat de kinderen zo gezond mogelijk opgroeien. Dat maakt het werken binnen het Lekker Fit project interessant. Contact met de ouders is erg belangrijk, omdat zij uiteindelijk de levensstijl van de kinderen bepalen’, aldus gymjuf Linda. Meester Erwin vertelt: ‘Al bij de kleuters wordt er goed bewegingsonderwijs gegeven, waardoor er een goed instapniveau is in groep 3. Door verschillende testen hebben we een duidelijk beeld van de motorische vaardigheden, waardoor onze lessen nog meer aangepast kunnen worden aan de behoefte van de kinderen. In het naschoolse sportaanbod kunnen we nog meer verdiepen, omdat we daar met kleine groepjes werken. Mijn werk als tenniscoach combineer ik met mijn werk op de Driemaster. Interessant is dat we hier werken aan een gezonde levensstijl. Gezondheid is belangrijk, maar gezond eten is ook lekker en zou de standaard moeten zijn voor elk kind. In een gezond lichaam gaat bewegen, leren en concentreren allemaal veel makkelijker. Dat we kinderen een gezonde start kunnen geven, vind ik heel belangrijk.’ ‘Met drie gymlessen per week leren we de kinderen ook hoe ze met elkaar om moeten gaan. Kijken en luisteren naar elkaar, samen oplossingen zoeken, maar ook leren omgaan met verliezen of accepteren dat je soms hard moet oefenen om iets te bereiken, zijn belangrijke lessen die we de kinderen mee willen geven’, vult meester Glenn aan.

Back To Top