Programmeren en ICT passen bij
onze 21e-eeuwse vaardigheden

Het openwand beleid is
één van onze mijlpalen

Met muziekonderwijs leren kinderen
op een andere manier denken

Als Lekker Fit! school
zijn we volop in beweging

Ouders zijn onze partner
en helpen volop mee

Ouders hebben via de medezeggenschapsraad (MR) inspraak bij een aantal ontwikkelingen binnen de school.

De MR is een formeel orgaan en bestaat uit teamleden en ouders. De directeur is adviserend lid. Hoeveel leden de MR heeft, hangt af van de grootte van de school.

De MR bespreekt ontwikkelingen in de schoolorganisatie. Het gaat vooral om beleidsmatige zaken, bijvoorbeeld over het personeelsbeleid of veranderingen in de koers van de school, maar ook verdiepende thema’s als: sociale veiligheid en kwaliteit van het onderwijs.

Het is wettelijk vastgelegd in welke situaties de MR adviesrecht heeft en in welke situaties zij instemmingsrecht heeft.

 

Oudergeleding

Jolanda Buitenweg
Maayke Hooglander
Ference van Brandwijk
Ramon Schipper

 

Personeelsgeleding

Mirjam Sonneveld
Michelle van Spijk
Annemieke Verboom

 

Naast de MR van de school, is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van alle scholen die vallen onder de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam.