Skip to content

Ouders hebben via de medezeggenschapsraad (MR) inspraak bij een aantal ontwikkelingen binnen de school.

De MR is een formeel orgaan en bestaat uit teamleden en ouders. De directeur is adviserend lid. Hoeveel leden de MR heeft, hangt af van de grootte van de school.

De MR bespreekt ontwikkelingen in de schoolorganisatie. Het gaat vooral om beleidsmatige zaken, bijvoorbeeld over het personeelsbeleid of veranderingen in de koers van de school, maar ook verdiepende thema’s als: sociale veiligheid en kwaliteit van het onderwijs.

Het is wettelijk vastgelegd in welke situaties de MR adviesrecht heeft en in welke situaties zij instemmingsrecht heeft.

Oudergeleding

Ference van Brandwijk

Ramon Schipper

Annelotte Vrolijk-Elias

Personeelsgeleding

Mirjam Sonneveld
Dianne Romers
Annemieke Verboom

Naast de MR van de school, is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van alle scholen die vallen onder de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam.

Back To Top