Skip to content

De Driemaster is een Protestant Christelijke basisschool.

Levensbeschouwelijke vorming is een vast onderdeel van het programma. Drie keer per week besteden we tijdens de ochtendkring aandacht aan godsdienstige vorming, waarin waarden en normen centraal staan vanuit de Christelijke gedachte. Daarnaast vieren we de Christelijke feesten met elkaar.

Iedereen die onze identiteit respecteert en deelneemt aan de activiteiten is welkom op De Driemaster. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen mensen met een andere geloofsovertuiging (leren) respecteren. We starten elk cursusjaar met een startdienst en in de loop van het jaar helpen we met het organiseren van twee kindergezinsdiensten in de Dorpskerk.

Back To Top