Skip to content

HET TEAM

Het team van De Driemaster bestaat uit groepsleerkrachten en een directeur.

Het team wordt ondersteund ondersteunend personeel. We hebben twee Lekker Fit! docenten en schooldiëtiste. Zij zorgen voor actieve gymlessen en maken de kinderen vertrouwd met de voordelen van een gezonde leefstijl. We hebben ook twee intern begeleiders. Zij coördineren de zorg rondom de leerlingen. Een maatschappelijk werker van MEE, die ondersteunt ouders en kinderen bij vragen over verschillende onderwerpen.

Dan hebben we ook een muziekleerkracht, die met muziekonderwijs kinderen leert op een andere manier te denken. Tot slot hebben we twee administratief medewerkers.

PABO-STUDENTEN/MBO-STUDENTEN

De Driemaster is een opleidingsschool voor Pabo-studenten. Dat wil zeggen dat studenten niet alleen stage lopen op onze school, maar ook praktijkonderzoek doen met het team. Zij onderzoeken vernieuwingen en leveren daardoor een bijdrage aan de verbetering van ons onderwijs. De vraagstelling van de onderzoeken wordt vastgesteld in overleg met de directie en het team. We zijn tevens een leerafdeling voor de MBO-studenten, van het Mondriaan College. De Driemaster is een lerende organisatie: Niet alleen de leerlingen ontwikkelen zich, maar ook de medewerkers. In een lerende organisatie werkt iedereen er voortdurend aan om steeds beter te worden in hun vak.

Back To Top