Programmeren en ICT passen bij
onze 21e-eeuwse vaardigheden

Het openwand beleid is
één van onze mijlpalen

Met muziekonderwijs leren kinderen
op een andere manier denken

Als Lekker Fit! school
zijn we volop in beweging

Ouders zijn onze partner
en helpen volop mee

De wet schrijft voor dat kinderen geen vakantie mogen nemen buiten de vastgestelde schoolvakanties. In uitzonderlijke gevallen kan de directeur hiervoor, in overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente, toestemming geven. Wanneer een gezin niet in de schoolvakantie op vakantie kan, moet de betreffende ouder een werkgeversverklaring overleggen, waaruit blijkt dat de ouder binnen de officiële schoolvakanties geen verlof kan opnemen.

Ook kan de directeur toestemming geven voor verlof op grond van medische of sociale redenen, bijvoorbeeld wanneer er een familielid is overleden of voor het bijwonen van een huwelijk. De school moet hiervan bewijzen kunnen overleggen aan de leerplichtambtenaar. Verder is het belangrijk om te weten dat:

  • De aanvraag minimaal drie weken van te voren bij de directie moet worden ingediend.
  • De verlofperiode ten hoogste tien dagen mag beslaan.
  • De verlofperiode niet in de eerste twee weken van een schooljaar mag vallen.