Programmeren en ICT passen bij
onze 21e-eeuwse vaardigheden

Het openwand beleid is
één van onze mijlpalen

Met muziekonderwijs leren kinderen
op een andere manier denken

Als Lekker Fit! school
zijn we volop in beweging

Ouders zijn onze partner
en helpen volop mee

IKC De Driemaster

Hoekse Hillweg 115
3151 CB Hoek van Holland

Postadres: Postbus 11
3150 AA Hoek van Holland

Telefoon: 0174-383834
Email: a.vantoor@kindenonderwijsrotterdam.nl

Bankrek. Nr. NL03INGB0007753273

IKC De Driemaster valt onder het bestuur van:
Kind en Onderwijs Rotterdam
Linker Rottekade 292, tweede etage
Postbus 22009, 3003 DA Rotterdam
Telefoon 010 421 5101
www.kindenonderwijsrotterdam.nl