Skip to content

Pestprotocol

Pesten op de basisschool is een probleem. Daar zijn we na meerdere onderzoeken van diverse personen met z’n allen wel van doordrongen. Volgens al deze onderzoeken kan pesten een kind emotioneel zeer schaden. Niet alleen nu, maar ook op latere leeftijd.

Het belangrijkste is dat u signalen van pestgedrag ten opzichte van uw kind direct aan ons meldt. Als er snel ingegrepen kan worden, komt er meestal ook snel een einde aan het pestgedrag. Hoe langer er gewacht wordt met ingrijpen, hoe moeilijker het wordt om het pestgedrag te stoppen.

Vandaar ook, dat wij al enkele jaren terug afspraken hebben gemaakt over het voorkomen en aanpakken van pestgedrag.

Ons pestprotocol kunt u inzien bij de directie

Protocollen K&O

Hier vindt u een aantal documenten die binnen onze school gebruikt worden en door het bestuur zijn vastgesteld.

protocol dyscalculie Kionro

protocol dyslexie Kionro

Protocol medische handelingen – versie 4 0 april 2015

klachtenregeling

meldcode

Ouderbetrokkenheid bij Kind en Onderwijs

 

Ook deze protocollen zijn bij de directie in te zien.

Back To Top