Programmeren en ICT passen bij
onze 21e-eeuwse vaardigheden

Het openwand beleid is
één van onze mijlpalen

Met muziekonderwijs leren kinderen
op een andere manier denken

Als Lekker Fit! school
zijn we volop in beweging

Ouders zijn onze partner
en helpen volop mee

Pestprotocol

Pesten op de basisschool is een probleem. Daar zijn we na meerdere onderzoeken van diverse personen met z’n allen wel van doordrongen. Volgens al deze onderzoeken kan pesten een kind emotioneel zeer schaden. Niet alleen nu, maar ook op latere leeftijd.

Het belangrijkste is dat u signalen van pestgedrag ten opzichte van uw kind direct aan ons meldt. Als er snel ingegrepen kan worden, komt er meestal ook snel een einde aan het pestgedrag. Hoe langer er gewacht wordt met ingrijpen, hoe moeilijker het wordt om het pestgedrag te stoppen.

Vandaar ook, dat wij al enkele jaren terug afspraken hebben gemaakt over het voorkomen en aanpakken van pestgedrag.

Ons pestprotocol kunt u inzien bij de directie

 

Protocollen K&O

Hier vindt u een aantal documenten die binnen onze school gebruikt worden en door het bestuur zijn vastgesteld.

protocol dyscalculie Kionro

protocol dyslexie Kionro

Protocol medische handelingen – versie 4 0 april 2015

klachtenregeling

meldcode

Ouderbetrokkenheid bij Kind en Onderwijs

 

Ook deze protocollen zijn bij de directie in te zien.