Skip to content

Elke leerling van De Driemaster leren wij dat vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect belangrijk is. Wij baseren dit op onze christelijke normen en waarden. Wij rusten de kinderen toe op een positieve bijdrage in de samenleving, waarbij leren ontdekken en leren samenwerken vangroot belang is. Dit doen wij samen met onze ouders. Door talentontwikkeling aan te moedigen, bereiken wij dat ieder kind gemotiveerd is om te leren!

Welbevinden Op De Driemaster zetten wij voortdurend het belang van kinderen en hun ouders voorop. Leerkrachten, directie, ouders en kinderen gaan op een respect volle manier met elkaar om. Hier gebruiken wij de methode van Kanjertraining voor. Deze methode bevat een doorgaande lijn en zorgt ervoor dat we allemaal dezelfde taal spreken. Hiermee leren wij de kinderen dat vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect belangrijk is. Binnen De Driemaster willen wij het lerend vermogen van kinderen ontwikkelen, waarbij het stimuleren van sociale veiligheid direct voor een prettig schoolklimaat zorgt. Fouten mogen gemaakt worden met als uitgangspunt; dat je van je fouten juist leert. Door ieder kind te begeleiden naar het eigenaar zijn van zijn/haar leerproces, streven wij na dat ieder kind gemotiveerd is om te leren als het zich veilig voelt

Back To Top