Skip to content

Bent u nieuwsgierig geworden naar de sfeer op de Driemaster? Kom gerust eens binnen wandelen. Op school ligt de schoolgids voor u klaar, zodat u zich thuis op uw gemak kunt verdiepen in onze school. Voor de basisschool kunt u uw kind vanaf 3 jaar aanmelden. Meteen een afspraak maken met onze directeur mag natuurlijk ook. Hij maakt u graag wegwijs in onze school. Tevens kunt u met eventuele vragen bij hem terecht.

We zien u graag tegemoet!

Dhr. B. Wierenga (interim directeur)

Voor een afspraak kunt u bellen naar: 0174-383834
of mailen naar: directie@dedriemaster.nl

Informatie aanmelden groep 1
Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden.

Stappen voor het aanmelden
Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een rondleiding en tijdens de rondleiding ontvangt u een aanmeldformulier, waarin u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden door op onderstaande link te klikken. Ouderrapport 2022-2023 SOP

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. We proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.

Zorgplicht
Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school binnen ons samenwerkingsverband. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (SPOW) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met SPOW contact willen opnemen.

Wij hebben geen zorgplicht:

  • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten. Momenteel hebben we geen ruimte in groep 4 tot en met 7.
  • Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school is dat Christelijke identiteit.

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

Wendagen
Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 dagen bij ons op school komen wennen. In overleg met de leerkracht bepaalt u de wenmomenten.

Informatie aanmelden zij-instroomleerlingen
Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroomleerlingen. Bij de zij-instroomleerlingen op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroomleerlingen proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.

Back To Top