Skip to content

De leerkracht is de coach van de leerlingen binnen de drie niveaus die we op school in de groepen hanteren.

Een coach geeft niet automatisch antwoord op vragen, maar stimuleert en ondersteunt kinderen zelf antwoorden te vinden. Een coachende leerkracht geeft dus weinig antwoorden, maar stelt juist veel vragen. Hoe denk jij dat je een probleem kunt oplossen? Wie zou jou daarbij kunnen helpen? Hoe komt het dat je nu niet verder kunt? Wat zou je daaraan kunnen doen? Een coachende leerkracht helpt leerlingen om hun eigen leervragen te formuleren, begeleidt hen bij het vinden van antwoorden en geeft advies en ondersteuning. De leerkracht stimuleert leerlingen om problemen die zij tegenkomen zelf op te lossen en helpt hen daarbij als dat nodig is.

Back To Top