Skip to content

Op basis van onze missie en visie geven wij onderwijs vanuit de volgende uitgangspunten:

  • De leerkracht is coach. Hij/zij ondersteunt leerlingen in hun eigen ontwikkeling.
  • Leerlingen krijgen ruimte om op onderzoek uit te gaan,  ervaringen op te doen en te experimenteren.
  • Als kinderen goed sociaal-emotioneel in hun vel zitten, komen ze tot leren.
  • Leerlingen werken en leren vaak samen, omdat zij veel van en aan elkaar kunnen leren.
  • We stemmen ons onderwijs en onze begeleiding af op de verschillen tussen leerlingen. We houden rekening met de belangstelling en het tempo van het individuele kind.
Back To Top