Skip to content

ICT

Bij hun leeractiviteiten en presentaties stimuleren we leerlingen gebruik te maken van de computer en het digitale schoolbord. De Driemaster beschikt over een computernetwerk. In ieder leslokaal is een digitaal schoolbord aanwezig. Groep 7 en 8 doet alle verwerking geheel digitaal.

Je eigen tijd indelen

Het ene kind leert makkelijker en/of sneller dan het andere kind. Het onderwijs van De Driemaster is afgestemd op deze verschillen tussen leerlingen. Dat doen we onder andere door te werken met weektaken.

Opdrachten

Elk kind krijgt vanaf groep 5 een weektaak met opdrachten die past bij zijn eigen niveau en zijn eigen tempo. De opdrachten zijn gebaseerd op het groepsplan dat de leerkracht heeft opgesteld voor deze periode. De kinderen bepalen voor een deel zelf in welke volgorde ze de opdrachten uitvoeren. Natuurlijk moeten kinderen leren om hun eigen tijd in te delen. Daarom bouwen we het werken met weektaken langzaam op: in groep 4 krijgen leerlingen één of meerdere opdrachten per dag en in groep 8 krijgen ze opdrachten voor de hele week. Zo leren leerlingen van het begin af aan hun werk zelf te plannen en hun eigen tijd in te delen. Als een leerling moeite heeft met plannen en de juiste keuzes maken, krijgt hij/zij daarbij hulp.

Een weektaak bestaat uit verschillende opdrachten op het gebied van de cognitieve ontwikkeling (lezen, schrijven, taal en rekenen), de creatieve ontwikkeling ,de motorische ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast zijn er keuzeopdrachten. Voordat leerlingen aan hun opdrachten beginnen, krijgen zij instructie van de leerkracht. Ook tijdens het werken geeft de leerkracht instructie aan (groepjes) kinderen.

Planbord

In de onderbouw heeft iedere groep een planbord. Het planbord is een hulpmiddel om de kinderen voor te bereiden op het werken met de weektaak in de midden- en bovenbouw. Door het werken met het planbord leren de kinderen een dag te overzien.
Per werkblok maken de leerkrachten en kinderen zichtbaar aan welke taak gewerkt wordt.

Een vast dagritme

Elke schooldag op De Driemaster ziet er weer anders uit. Wel heeft elke dag een vast ritme. Dat geeft kinderen structuur en houvast. De Driemaster werkt met een continurooster.

De schooldag duurt van 8.30 uur tot 14.45 uur en is ingedeeld in een aantal werkblokken. De kinderen eten, drinken en reflecteren op hun eigen plek.

Instructie op maat

Tijdens de werkblokken werken de kinderen zelfstandig of samen aan hun weektaak. Op vaste momenten, voor een werkblok start, geeft de leerkracht instructie aan de kinderen. Ook lopen de leerkrachten tijdens de werkblokken vaste rondes om leerlingen op weg te helpen, vragen te beantwoorden of extra uitleg te geven.
Take it Easy
Vanaf groep 4 krijgen de kinderen Engelse les aangeboden. Hiervoor hanteren wij de methode Take it Easy. Deze wordt tot aan groep 8 ingezet. Hierdoor krijgen kinderen een rijk aanbod van de Engelse taal en zijn ze goed voorbereid op het voortgezet onderwijs.

Bewegingsonderwijs

Lekker Fit

Onze school is een Lekker Fit-school. Dit houdt onder andere in dat de groepen 3 en 6 t/m 8 drie keer per week een gymles van 40-45 minuten krijgen van een bevoegde gymleerkracht. De kinderen van de groepen 4 en 5 krijgen twee keer per week een gymles van 40-45 minuten. Dit in verband met de zwemles op de woensdag. Voor de gymles nemen de kinderen gymkleding en gymschoenen mee. Ook mag er een flesje water meegenomen worden naar de les.
Na schooltijd is er de mogelijkheid om één uurtje per week extra te komen sporten. Deze lessen zijn gratis. Elke periode kan een leerling zich voor een andere sport inschrijven.
De kleuters volgen ook het Lekker Fit programma. De gymlessen worden gegeven door de groepsleerkracht. Zij worden begeleid door Lekker Fit. Er is twee keer per week gym in de speelzaal en verder wordt er nog een les ‘bewegen op muziek’ gegeven.

Zwemmen

Zwemlessen worden wekelijks gegeven aan de groepen 4 en 5. Zij gaan daarvoor naar Zwembad Maesemunde in ’s-Gravenzande.
Zwemonderwijs is de laatste jaren meer en meer verworden tot bewegingsonderwijs in het water. Toch is er het streven dat ieder kind in die twee jaren in ieder geval één diploma behaalt.

Back To Top