Programmeren en ICT passen bij
onze 21e-eeuwse vaardigheden

Het openwand beleid is
één van onze mijlpalen

Met muziekonderwijs leren kinderen
op een andere manier denken

Als Lekker Fit! school
zijn we volop in beweging

Ouders zijn onze partner
en helpen volop mee

VSO De Driemaster

De Driemaster biedt voor ouders van haar leerlingen de mogelijkheid aan gebruik te maken van VSO (voorschoolse opvang)

  • De voorschoolse opvang is een voorziening waar schoolkinderen (uit het basis- en speciaal onderwijs) een deel van hun tijd doorbrengen. Het gaat om tijd die zij vrij zijn van school, om vrije tijd;
  • De voorschoolse opvang biedt kinderen een pedagogisch verantwoord en veilig onderkomen in een gezellige ontspannen sfeer.
  • De kinderen hebben binnen de mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de voorschoolse opvang een grote keuzevrijheid in spel- en contactsituaties.
  • Ouders en kinderen worden betrokken bij het beleid van de voorschoolse opvang.

Vanaf 7.15 uur is onze voorschoolse opvang geopend. Bij droog weer gaan de kinderen om 8.10 uur naar buiten. Op het plein is er tot 8.30 uur pleinwacht. Om 8.15 uur mogen de kinderen naar hun eigen klaslokaal.

Voor meer informatie betreffende onze VSO kunt u onderstaand bestand downloaden. Tevens vindt u hier een inschrijfformulier voor onze VSO.

> Download Pedagogisch Beleidsplan VSO De Driemaster

> Download inschrijfformulier voorschoolse opvang