Skip to content

Onze zorgstructuur 

Onze school heeft oog voor alle leerlingen. De Driemaster heeft twee zorgspecialisten (intern begeleiders), die onder andere de taak hebben om de leerlingenzorg te coördineren. De zorgspecialisten hebben houden overzicht van de zorg die onze leerlingen nodig hebben en overleggen hierover regelmatig met de leerkrachten en de schoolleiding. Zij voeren samen met de leerkracht en ouders gesprekken met externe instanties. We streven ernaar dat de ouders van de betreffende leerling hierbij aanwezig zijn. Daarnaast analyseren de zorgspecialisten de uitkomsten van de (cito) toetsen en bespreken zij op basis hiervan met de leerkrachten wat de volgende stappen zijn. 

Onze leerlingenzorg 

Wanneer er vragen zijn rondom een leerling nemen de leerkrachten eerst contact op met ouders. Als u als ouder een vraag heeft neemt u eerst contact op met de leerkracht. Door met elkaar in gesprek te gaan proberen we met elkaar zo’n goed mogelijk beeld te krijgen van de vraag/situatie. Mocht het nodig zijn kan de hulp van de zorgspecialisten worden ingeschakeld. In overleg met ouders onderzoeken we eerst wat de oorzaak van de situatie is, daarna stellen we vast wat de beste aanpak is om het kind te helpen. Meestal kan de school de leerling zelf helpen door het extra hulp en ondersteuning te geven. Maar soms is het moeilijk om de juiste oplossing te vinden of kan de school de hulp die de leerling nodig heeft niet zelf bieden. In beide gevallen roept de school, in overleg met de ouders, de hulp in van specialisten van het Samenwerkingsverband Westland. Scholen en instellingen in de regio werken met elkaar samen om ervoor te zorgen dat ieder kind onderwijs krijgt dat aansluit bij zijn/haar behoeften. Dit beleid is door de overheid ingevoerd onder de naam ‘Passend onderwijs’. 

Back To Top