Skip to content

Met het open wand beleid hebben we het “strikt” klassikale systeem ingeruild voor een systeem waarin: zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid, zelfredzaamheid en zelfontplooiing een zeer belangrijke rol spelen.

Binnen de groepen wordt gewerkt met een “minimaal” drie niveaus systeem. Ten einde deze drie niveaus voldoende aandacht te geven hebben we een dubbele groepsbezetting en daaruit voortvloeiend dus ook dubbele groepen (Horizontale combinaties). ’s Morgens is de wand open en wordt er gezamenlijk gestart. Er zijn per dag vaste instructiemomenten. Wanneer de leerlingen voor de instructie naar hun niveaugroepen gaan, is de wand dicht. Als de leerlingen aan het werk gaan kan de wand weer open, zodat de leerkrachten aan beide kanten kinderen kunnen helpen. Het voordeel van het open wand beleid is, dat een leerkracht aan de ene kant van de schuifwand twee niveaus in het lokaal heeft en de leerkracht in de andere kant 1 niveau heeft. Vanaf groep 6 spreken we over een groep, die verdeeld is over twee ruimten. De schuifwand gaan daar meer open dan in lagere groepen.

De leerlingen in de groepen 1 en 2 werken met planborden. De leerlingen in de groepen 5 en 6 werken met dagschema’s en in de groepen 7 en 8 wordt gewerkt met weekschema’s. De leerlingen plannen zelf hun werk.

Back To Top