Programmeren en ICT passen bij
onze 21e-eeuwse vaardigheden

Het openwand beleid is
één van onze mijlpalen

Met muziekonderwijs leren kinderen
op een andere manier denken

Als Lekker Fit! school
zijn we volop in beweging

Ouders zijn onze partner
en helpen volop mee

De overheid heeft zogenoemde ‘kerndoelen’ vastgelegd, die aangeven wat kinderen aan het eind van de basisschool moeten kennen en kunnen. Ook heeft de overheid voor taal en rekenen vastgesteld wat kinderen op bepaalde momenten moeten kennen en kunnen. Dit worden ‘referentieniveaus’ genoemd.

Het onderwijs van De Driemaster is erop gericht dat alle leerlingen de kerndoelen behalen. De manier waarop onze leerlingen hieraan werken, wordt door de leerkracht gestuurd. De leerkracht ondersteunt hen hierbij, stuurt bij en bewaakt de voortgang van de leerlingen.