Skip to content

De overheid heeft zogenoemde ‘kerndoelen’ vastgelegd, die aangeven wat kinderen aan het eind van de basisschool moeten kennen en kunnen. Ook heeft de overheid voor taal en rekenen vastgesteld wat kinderen op bepaalde momenten moeten kennen en kunnen. Dit worden ‘referentieniveaus’ genoemd.

Het onderwijs van De Driemaster is erop gericht dat alle leerlingen de kerndoelen behalen. De manier waarop onze leerlingen hieraan werken, wordt door de leerkracht gestuurd. De leerkracht ondersteunt hen hierbij, stuurt bij en bewaakt de voortgang van de leerlingen.

Back To Top