Skip to content

De Driemaster weer excellent!

Drie jaar geleden ontving De Driemaster voor het eerst het predicaat Excellente School. Dat de school nu voor de tweede keer het predicaat ontvangt, is bijzonder en bevestigt het stabiele hoge niveau van de school. ‘Niet veel scholen in Nederland doen ons dit na’, zegt de directeur van de school Adriaan van Toor.

Een hele fitte school

Onze leerlingen voelen zich goed, eten gezond en mogen veel bewegen. Daardoor kunnen ze zich beter concentreren en presteren over het algemeen beter! Door deze werkwijze zien we dat de leerlingen op een gemiddeld hoger landelijk niveau uitstromen naar het Voortgezet Onderwijs. Hier zet de school vol op in. Los van het feit dat de Onderwijsinspectie ons onderwijs als GOED beoordeelt, beoordelen ze ons profiel nu opnieuw als Excellent. Dat vervult de school met trots. De school heeft laten zien dat ze met betrokken leerlingen, ouders en leerkrachten iets unieks neer kunnen zetten. De programma’s die de school inzet zoals LekkerFit en De Gezonde School werpen hun vruchten af. ‘Je merkt dat er enorm veel energie is in de school’, aldus Adriaan.

Feest

Op school werd het predicaat op maandag 20 januari gevierd met alle betrokkenen. Op het plein kwamen alle leerlingen samen. Namens de Onderwijsinspectie overhandigde Maarten Engelsman (afdelingshoofd po bij het ministerie van OC&W) de school het predicaat. Dat werd met een oorverdovend gejuich en geklap ontvangen. Daarna was het feest en werd er zelfs een vorkje geprikt. ‘Met taart, want dat mag af en toe heus wel’, zegt Adriaan met een knipoog.

Lees hier het juryrapport

 

Back To Top