Skip to content

Ouders melden aan de school als hun kind ziek is of om een andere reden verzuimt. Zij doen dit op het moment dat een kind niet op school kan zijn. Wanneer een kind niet op school is, zonder dat dit bekend is op school, ondernemen wij direct actie om te achterhalen waar het kind is. Bij ongeoorloofd verzuim neemt de school contact op met de ouders. Is er geen verklaring voor het verzuim, dan is de school verplicht om het verzuim te melden bij de afdeling leerplicht van de gemeente Rotterdam.

Back To Top